آلت‌کوین چیست و چرا اهمیت دارند؟

آلت‌کوین چیست و چرا اهمیت دارند؟ کلمه «altcoin» که مخفف عبارت «Bitcoin alternative جایگزین بیت‌کوین» است و بنابراین هر نوع ارز رمزگذاری شده غیر از بیت‌کوین را توصیف می‌کند. آلت‌کوین‌ها به عنوان جایگزین‌های بیت‌کوین نامیده می‌شوند، زیرا تا حدودی اکثر آلت‌کوین‌ها امیدوارند تا حداقل یک مؤلفه بیت‌کوین را جایگزین یا بهبود ببخشند. صدها آلت‌کوین وجود […]