تبدیل کابل 8 پین به دو 2+6 پین

تومان22,000 تومان18,000