کابل 6 پین به 2 سر 8 پین (2+6) PCIE

تومان32,000 تومان26,000

998 در انبار