کابل 6 پین به 2 سر 8 پین (2+6) PCIE

تومان32,000 تومان25,000

297 در انبار