کابل 6 پین به 2 سر 8 پین (2+6) PCIE

تومان32,000

292 در انبار